חב' זרעים


20 

קרא עוד


פרי ייחודי בצורת כוכב.   חריפות הפרי בינוני ולפעמים יכול להפתיע  עקב החום, מבשיל לאדום מבריק בבגרות. צמח יוצא דופן.


יחידות סקוביל 15,000-20,000