12-15 זרעים


20 

קרא עוד


משמש כחלק להכנת רטבים ותבלינים Scotch bonnet  


100,000–350,000 יחידות סקוביל